menu
close_24px
Våra utbildnignar

Kurser inom Skolskjuts

Utbildning i Skolskjutsbyråkrati

Oavsett om du är en helt ny eller erfaren handläggare behöver kunskap, likt en kniv, slipas lite då och då. Vi håller öppna digitala utbildningar som riktar sig till både nya och erfarna handläggare några gånger per år.

Exempel på frågor som kursen svarar på

 • Vad är egentligen "skolskjuts"? Kursledaren går igenom begreppet, juridiken och de vanliga fallgroparna.
 • Skollagen reglerar vem som har rätt till skolskjuts, men vad innebär det egentligen? Kursledaren bryter upp paragraferna i olika sektioner och går igenom innebörden steg för steg.
 • Kommunen får bestämma vilket avstånd som ska ge skolskjuts enligt Skollagen, men hur resonerar domstolarna med mätningen?
 • Hur ska en handläggare resonera när det kommer in en ansökan om skolskjuts med funktionsnedsättning som grund? Vi reder ut vanliga misstag.
 • Vad gäller för elever med växelvis boende? (Det kan bli dyrt!)
 • Vald skola, garantiskola, skolskjutskola. Kärt barn har många namn. Oavsett begrepp är det avgörande för hur en handläggare ska bedöma rätten till skolskjuts och hur detta ska motiveras.
 • Överklagandeprocessen, vad bör du alltid ha i åtanke?
 • I Skollagen står det att "hemkommunen" ska anordna skolskjuts. Men vad betyder det och vad finns det för undantag?
 • Det finns många olika sätt en kommun internt och ibland tillsammans med ett länstrafikbolag kan organisera sig. Vi går igenom de vanligaste uppdelningarna och ger en bild av för- respektive nackdelar.
 • Bland det svåraste som finns inom skolskjutsbedömning är bedömningen av trafiksäkerhet. Vi går igenom övergripande praxis och problematiserar.
 • Skiljelinjen mellan skolskjuts och färdtjänst förklaras.
 • Givetvis kommer det också finnas möjlighet för deltagare att ställa frågor och få svar under kursens gång

För nya skolskjutshandläggare som behöver en rivstart har vi ett utbildningsprogram kombinerat med handledarstöd som kallas Skolskjutshandläggare 1:1. Vi kan även skräddarsy utbildningar efter önskemål, exempelvis för ett skolskjutsnätverk med specifika behov eller en nämnd som behöver presentation av regelverket.

What you'll learn

 • Business's managers, leaders.
 • Downloadable lectures, code and design assets for all projects
 • Anyone who is finding a chance to get the promotion
 • Build a solid understanding on the Basics of Microsoft Excel

Description

I was called for an interview and asked to spend one week with the children there to see if I could cope it was my first exposure to disability. I was very upset for the first two to three days, seeing some of the very high need children who were not able to eat, swallow or sit properly. But then I also noticed they were smiling, playing, and exchanging notes on cricket in their own sign language. So I finished my one-year course with a lot of hands-on training, worked there for a couple of years and that brought me the confidence to later venture out on my own.I was called for an interview and asked to spend one week with the children there to see if I could cope – it was my first exposure to disability. I was very upset for the first two to three days, seeing some of the very high need children who were not able to eat, swallow or sit properly. But then I also noticed they were smiling, playing, and exchanging notes on cricket in their own sign language. So I finished my one-year course with a lot of hands-on training, worked there for a couple of years and that brought me the confidence to later venture out on my own.

WHEN Neelam Jolly, a post-graduate in biophysics, changed track and trained to become a therapist, she was exposed to the needs and problems of children with disabilities from close quarters. This pushed her to dream of an organisation that would work for special needs children – where they are made to feel an integral part of mainstream society through inclusivity.

Översikt
Kurshållare: Martin Fagerberg
Omfattning: 2st halvdagar
Plats Digialt via Teams
Målgrupp Alla som är involverade i myndighetsutövningen för skolskjuts
Språk Svenska
Pris 5990 per deltagare