menu
close_24px
Rådgivning

Ibland är det helt enkelt för svårt. 

Sitter du på ett extra svårt fall, som du misstänker kan bli prejudikat i din kommun? Kanske sitter du som ensam skolsjutshandläggare på en kommun utan tillgång till någon expert på området? Känner du att nämnden inte riktigt lyssnar på vad ni försöker förmedla och behöver en "extern specialist" att analysera konsekvenserna? Kanske har du en känsla att det måste finnas ett bättre sätt att arbeta med skolskjuts, du vet bara inte hur.

Vanligt förekommande uppdrag

  • Rådgivning om ett specifikt skolskjutärende. Rådgivning kan ges muntligt såväl som skriftligt. 
  • Kvalitetsgranskning av kommunalt regelverk.
  • Utredning om möjlighet att minska kostnaderna för skolskjuts. 
  • Effektivisera de interna processerna med skolskjutshantering.
  • Rådgivning inför ett större förändringsarbete så som omorganisation, förändring av regelverk eller ansökningsförfarande.
1610966850061
Rådgivningskonsult

Martin Fagerberg

location
Åsa Halland
work

Pol Kand, Pol Master, Dip Civilekonom

As the India Fellows Program Lead, Abbas manages operational and strategic aspects of the India Fellows Program, and works closely with the India Fellows Manager to build a robust and active Fellows community in India.